เรียนต่อต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

มีหลายคนที่ตัดสินใจเปิดโลกกว้างเพื่อท่องการศึกษาใหม่ๆ เพิ่มเติมความรู้ด้วยวิธีการเรียนต่อที่ต่างประเทศ บางคนอาจเลือกเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ นั้นคือการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยการเรียนรู้อาจเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี เพื่อไปฝึกทักษะการสนทนา และเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม หรือในบางคนเลือกเรียนต่อปริญญาตรี และโทที่ต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสมัครเรียน ดังนี้

  • ฝึกทักษะด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งสำเนียงที่ถูกต้องให้พร้อม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีคะแนนโทเฟิลที่มากพอ โดยสามารถสอบผ่านอินเตอร์เน็ทได้ เรียนว่า TOEFL iBT มีคะแนนเต็ม 120 มหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยทั่วไปกำหนดผู้ที่มีสิทธิหรือความรู้มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
  • สอบวัดระดับภาษาในประเทศที่เรียนต่อ หรือภาษาที่ 3  อาทิเช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน เพื่อใช้ประกอบในการยื่นสมัคร
  • ตั้งใจเรียนให้ได้เกรดเฉลี่ยๆ สูงๆ เพราะทุนศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องดูเกรดหรือผลการเรียนของนักเรียก่อน
  • เตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบแสดงผลการศึกษา, ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนหรือใบรับรองการจบการศึกษา, สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวของคุณให้ได้ว่ามีใจรักหรือชอบภาษานั้นๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ฟันฝ่าอุปสรรค์ศึกษาจบได้